BASES BEQUES RESTAURACIÓ I MUSEOGRAFIA 2020

BASES BEQUES RESTAURACIÓ I MUSEOGRAFIA 2020

Voleu formar part de l´equip del MUBAG? Us donem l’oportunitat a través de la concessió de tres beques de formació: dues beques de formació a RESTAURACIÓ i una beca de formació a MUSEOGRAFIA

Les bases s’han publicat al BOP, (Butlletí oficial de la província d’Alacant), número 175, de 14 de setembre de 2020: Bases_Becas_Restauración_Museografía_2020

MUBAG
c/ Gravina, 13-15
03002-Alacant (España)

© 2021 Servei Informàtica Diputació Alacante