965 14 67 80 - Carrer Gravina, 13, 15, 03002 Alacant

Entre les funcions d’un Museu es troben les d’exhibir, conservar, difondre, investigar i estudiar les seues col·leccions. En aquest exercici us proposem formar part del nostre equip i realitzar un dels nostres principals treballs, el que consisteix a catalogar les obres d’art del nostre fons artístic.

En aquesta ocasió, i perquè pugueu comparar i veure diferències en l’estil pictòric de dos artistes coetanis i nascuts en la mateixa ciutat, Alcoi, us plantegem desenvolupar l’estudi i investigació de dos retrats femenins de cos sencer presents, en la secció de «Plenitud», en l’exposició permanent EL SEGLE XIX EN EL MUBAG. De la formació a la plenitud d’un artista. El primer, el de “Doña Matilde Periche”, d’estil més clàssic, pintat per Antonio Gisbert (1834-1901) cap a 1870, cedit pel Museu Nacional del Prado. I el segon, “Dama en el gabinete” d’Emilio Sala (1850-1910), pertanyent a la nostra col·lecció, amb un estil més nou influenciat per la pintura moderna francesa.

“Doña Matilde Periche”                  “Dama en el gabinete”

 

Esteu preparats per a començar a ser un de nosaltres? A continuació, us vam mostrar les dades que apareixen en la cartel·la que acompanya a l’obra en el museu i adjuntem les fitxes de catàleg els camps del qual estan buits a l’espera de ser emplenats. En la part superior del PDF teniu un encapçalat en el qual compartim pistes perquè sapieu emplenar cada camp.

Esperem que gaudiu estudiant les obres igual que ho fem nosaltres. Ens apassiona el nostre treball!

CARTEL·LES:

GISBERT PÉREZ, Antonio (Alcoy, Alicante, 1834 – París, 1901)
“Doña Matilde Periche”, cap a 1870
Oli/llenç, 225 x 155 cm
Depòsit del Museo Nacional del Prado

SALA FRANCÉS, Emilio (Alcoy, Alicante, 1850 – Madrid, 1910)
“Dama en el gabinete”
Oli/llenç, 150 x 87 cm
Col.lecció Diputació d’Alacant

FICHAS CATALOGACIÓN MUBAG

Pin It on Pinterest

Share This